Uitgelicht: tijdelijke locatie

Vanaf 1 mei 2017 tot en met eind december 2017 zijn we met onze school te vinden in Dongjum; Wytse Foppesstrjitte 33, 8808 HP
Tel: 0518 481774.

In deze periode wordt ons schoolgebouw in Tzummarum verbouwd.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op deze tijdelijke locatie.

Kalender

26 juni
Schoolreisjes groep 4-8
27 juni
Juf ida jarig en schoonmaakavond
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

verbouw van de Schalmei

Start mei 2017

Verenigingsnieuws

Nieuwbouw cbs Mooitaki

Vandaag sloeg wethouder Pen van de gemeente Menameradiel 'de eerste' paal voor de nieuwbouw van de

Uit de media

Toetsen voor schoolkeuze

Voor de kinderen van groep 8 breekt een bijzondere tijd aan in hun 8